Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức


Kết trái thí nghiệm của những chất X, Y, Z, T với một vài thuốc test được ghi ở bảng sau:

Chất

X

Y

Z

T

Dung dịch nước brom

Dd mất màu

Kết tủa trắng

Dd mất màu

Kim các loại Na

Có khí bay ra

Có khí bay ra

Có khí thoát ra

các chất X, Y, Z, T theo lần lượt là


Cho dãy chất gồm: glucozơ, fructozơ, triolein, metyl acrylat, saccarozơ, etyl fomat. Số chất trong dãy tính năng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được kết tủa bội bạc là:


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) đến NaHCO3 vào hỗn hợp CH3COOH.

(2) mang đến phân ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

Bạn đang xem: Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức

(3) mang đến Fe2O3 vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng.

(4) Cho p vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(5) đến Al4C3 vào nước.

(6) đến phèn chua vào nước cứng toàn phần.

(7) mang lại dung dịch HCl vào hỗn hợp Na2CO3.

Số thí nghiệm chắc chắn là có khí thoát ra là:


Hỗn đúng theo X có chất Y (C3H10O2N2) và hóa học Z (C5H10O3N2), trong đó Z là một đipeptit. Đun rét 26,52 gam X cùng với 300 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng nhận được một amin T với m gam lếu hợp bao gồm hai muối. Quý hiếm của m là


Cho các nhận định sau:

(1) cần sử dụng dung dịch Br2 hoàn toàn có thể nhận biết được những dung dịch anilin, fructozơ cùng glucozơ.

(2) các aminoaxit có tính chất lưỡng tính bắt buộc dung dịch của bọn chúng không làm thay đổi màu sắc quì tím.

(3) những amin đều sở hữu tính bazơ buộc phải dung dịch của bọn chúng làm quì tím hóa xanh.

(4) C6H12O3N2 gồm 3 đồng phân là đipeptit mạch hở.

(5) Phân tử amilozơ, amilopectin và xenlulozơ đều phải sở hữu mạch phân nhánh.

(6) những bệnh nhân bệnh tật đái toá đường nên ăn đủ nho chín để tăng cường thể trạng.

(7) hỗn hợp hồ tinh bột tổ hợp được iot ở đk thường chế tạo ra phức xanh lam.

Số đánh giá đúng là


Câu 9:


Đun rét 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả hai este đơn chức là đồng phân của nhau với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y bao gồm hai ancol với 18,34 gam các thành phần hỗn hợp Z tất cả hai muối, trong những số ấy có a gam muối hạt A với b gam muối bột B (MA B). Đốt cháy toàn bộ Y, chiếm được CO2 và nước có tổng trọng lượng là 21,58 gam. Tỉ lệ thành phần của a : b gần nhất với:


Câu 10:


Cho những phát biểu sau:

(1) lão hóa không hoàn toàn etilen là cách thức hiện đại bây giờ để cung cấp anđehit axetic.

(2) Phenol tan ít trong nước cũng tương tự trong etanol.

Xem thêm: Top 9 Hình Xăm Cửu Vĩ Hồ Ly, Hình Xăm Hồ Ly 9 Đuôi Đẹp Nhất 2022

(3) những chất metylamin, ancol etylic và natri hiđrocacbonat hầu hết cho phản ứng cùng với axit fomic.

(4) làm phản ứng cầm brom vào vòng benzen của phenol dễ dàng hơn benzen.

(5) Khi đun cho nóng hỗn hợp gồm phenol và axit axetic cùng với H2SO4 đặc làm cho xúc tác nhận được phenyl axetat.

(6) Phenol bao gồm tính axit nên có cách gọi khác là axit phenic bắt buộc phản ứng được cùng với natri hiđrocacbonat.

Số phát biểu đúng là


Câu 11:


Hỗn đúng theo E bao gồm 1 đipeptit X (được khiến cho từ 1 α–amino axit no, mạch hở, đựng 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH) và 1 este Y đối chọi chức, phân tử chứa 2 links π; X, Y mạch hở.

– Đốt cháy hoàn toàn H cùng với 21,504 lít O2 (đktc) hình thành 36,96 gam CO2.– H tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z. Mang lại Z tính năng vừa đầy đủ với 250ml dung dịch HCl 1,76M thu được dung dịch T. Cô cạn T được m gam rắn khan.

Giá trị của m là


Câu 12:


Cho 1,68 gam lếu hợp bao gồm Mg với Fe vào dung dịch chứa CuSO4 0,4M và Fe2(SO4)3 0,1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X với 2,68 gam các thành phần hỗn hợp rắn Y gồm 2 kim loại. Hòa tan hết Y trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng dư thấy thoát ra 0,115 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, mang kết tủa nung ngoài không khí đến cân nặng không đổi thu được m gam rắn khan. Quý giá m là


Câu 13:


Cho dãy những chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, anđehit axetic, metyl acrylat. Số hóa học trong dãy chức năng được với H2 nung nóng, xúc tác Ni là


Câu 14:


Cho những nhận xét sau:

(1) Tinh bột với xenlulozơ là hai đồng phân cấu trúc của nhau.

(2) nhị đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo nên tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun cho nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 vào NH3 thu được Ag.

(4) Thủy phân trọn vẹn tinh bột và xenlulozơ mỗi hóa học chỉ cho một loại monosaccarit duy nhất.

(5) nồng độ glucozơ trong huyết người thông thường khoảng 1%.

(6) toàn bộ các dung dịch protein đều sở hữu phản ứng màu biure.

Số thừa nhận xét đúng là:


Câu 15:


X là este no, solo chức; Y là este đối kháng chức, không no đựng một links đôi C=C (X, Y Cđều mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 0,08 mol các thành phần hỗn hợp E đựng X, Y (số mol X to hơn số mol Y) đề nghị dùng 7,28 lít O2 (đktc). Đun 0,08 mol E với hỗn hợp NaOH (lấy dư 20% so với phản nghịch ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng chiếm được m gam rắn khan và hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Nung F với CuO thu được hỗn hợp G cất 2 anđehit, lấy cục bộ hỗn vừa lòng G chức năng với AgNO3/NH3 chiếm được 28,08 gam Ag. Quý hiếm m là:


Hỏi bài xích
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn chi phí dành cho người Việt.

tư liệu theo lớp nội dung bài viết theo lớp
cơ chế

trình làng về doanh nghiệp

cơ chế bảo mật

Điều khoản dịch vụ thương mại


link

khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài bác tập các môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tư liệu miễn giá tiền

Thông tin pháp luật


liên hệ với shop chúng tôi

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền