Bộ phận trên cơ thể bằng tiếng anh

Chúng ta thường xuyên tự hỏi làm núm nào nhằm học tự vựng cấp tốc mà lưu giữ được lâu? một trong những cách học từ vựng đạt tác dụng là “Pratice makes perfect”, tức là “Thực hành, thực hành và thực hành”.

Bạn đang xem: Bộ phận trên cơ thể bằng tiếng anh

Trong phân mục “Học từ bỏ vựng giờ Anh theo chủ đề” hôm nay, zhair.com.vn sẽ gửi tới các bạn chùm tự vựng về những bộ phận trên cơ thể người bởi tiếng Anh. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị luyện tập giờ Anh nhằm đạt mục tiêu giao tiếp tiếng Anh trôi tan chưa? Hãy bắt đầu với phần lớn từ vựng tưởng chừng quen thuộc mà lại new mẻ dưới đây nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE


Nội dung bài viết

6 Tên những bộ phận phía bên trong cơ thể con người tiếng Anh6.1 CÓ THỂ BẠN quan lại TÂM

Các bộ phận phần thân cơ thể người

1. Face /feɪs/ – khuôn mặt2. Mouth /maʊθ/ – miệng3. Chin /tʃɪn/ – cằm4. Neck /nek/ – cổ5. Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. Arm /ɑːm/ – cánh tay7. Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. Elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. Forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. Armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. Back /bæk/ – lưng12. Chest /tʃest/ – ngực13. Waist /weɪst/ – thắt lưng/eo14. Abdomen /ˈæbdəmən/ – bụng15. Buttock /’bʌtək/ – mông16. Hip /hɪp/ – hông17. Leg /leg/ – phần chân

Các phần tử trên tay

*

21. Wrist /rɪst/ – cổ tay22. Knuckle /ˈnʌkļ/ – khớp đốt ngón tay23. Fingernail /ˈfɪŋgəneɪl/ – móng tay24. Thumb /θʌm/ – ngón tay cái25. Index finger /ˈɪndeks ˈfɪŋgəʳ/ – ngón trỏ26. Middle finger /ˈmɪdļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón giữa27. Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón treo nhẫn28. Little finger /ˈlɪtļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón út29. Palm /pɑːm/ – lòng bàn tay

Tên những bộ phần sống đầu

*

30. Hair /heəʳ/ – tóc31. Part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. Forehead /ˈfɔːhed/ – trán33. Sideburns /ˈsaɪdbɜːnz/ – tóc mai dài34. Ear /ɪəʳ/ – tai35. Cheek /tʃiːk/ – má36. Nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Đi Chùa Mặc Váy Dài Được Không, 6 Lưu Ý Về Trang Phục Đi Lễ Chùa Đầu Năm

Nostril /ˈnɒstrəl/ – lỗ mũi38. Jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. Beard /bɪəd/ – râu40. Mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. Tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. Tooth /tuːθ/ – răng43. Lip /lɪp/ – môi

tên các phần tử ở mắt

*

44. Eyebrow /ˈaɪbraʊ/ – lông mày45. Eyelid /ˈaɪlɪd/ – mi mắt46. Eyelashes /ˈaɪlæʃis/ – lông mi47. Iris /ˈaɪrɪs/ – mống mắt48. Pupil /ˈpjuːpəl/ – nhỏ ngươi

thương hiệu các thành phần ở chân

*

49. Ankle /ˈæŋkļ/ – mắt cá chân50. Heel /hɪəl/ – gót chân51. Instep /ˈɪnstep/ – mu bàn chân52. Ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. Big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. Toe /təʊ/ – ngón chân55. Little toe /ˈlɪtļ təʊ/ – ngón út56. Toenail /ˈtəʊneɪl/ – móng chân

*

Tên các bộ phận bên trong cơ thể con người tiếng Anh

*

57. Brain /breɪn/ – não58. Spinal cord /’spaɪnl kɔːd/ – dây thần kinh59. Throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. Windpipe /ˈwɪndpaɪp/ – khí quản61. Esophagus /ɪˈsɒfəgəs/ – thực quản62. Muscle /ˈmʌsļ/ – bắp thịt, cơ63. Lung /lʌŋ/ – phổi64. Heart /hɑːt/ – tim65. Liver /ˈlɪvəʳ/ – gan66. Stomach /ˈstʌmək/ – dạ dày67. Intestines /ɪnˈtestɪns/ – ruột68. Vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. Artery /ˈɑːtəri/ – hễ mạch70. Kidney /ˈkɪdni/ – cật71. Pancreas /ˈpæŋkriəs/ – tụy, đường tụy72. Bladder /ˈblædəʳ/ – bàng quang

zhair.com.vn mong muốn với hồ hết từ vựng trên đây, các các bạn sẽ tự tích lũy thêm vào cho mình các từ vựng cùng nhà đề không dừng lại ở đó để hoàn thành vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh của bạn dạng thân nhé! Chúc các bạn học vui!