Cách vẽ biểu đồ kết hợp

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường)

b.Cách vẽ biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-73)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9834" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" alt="T-73" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png 884w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-73)

c.

Xem thêm: Những Ứng Dụng Thay Đổi Màu Tóc Trong Ảnh Trên Iphone, Hair Color Thay Đổi Màu Tóc 4+

Cách nhận xét biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-71)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9825" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" alt="T-71" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png 870w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-71)

d. Những lỗi thường gặp khi vẽ Kết hợp (Cột và Đường)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-67)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9808" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" alt="T-67" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=148 148w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296 296w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png 758w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-67)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-60)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9737" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" alt="T-60" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png 862w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-60)

e. Ví dụ minh họa cụ thể khi vẽ biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-40)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9631" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" alt="T-40" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png 914w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-40)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-29)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9578" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" alt="T-29" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png 780w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-29)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9489" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" alt="T-12" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png 910w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

 Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

Đầu tư trực tiếp

 

Năm

Tổng số vốn

(triệu đô la Mỹ

Số dự án được cấp phép

(dự án)

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

1995

7 925,2

2 792,0

415,0

2000

2 762,8

2 398,7

391,0

2010

19 886,8

11 000,3

1 237,0

2014

21 921,7

12 500,0

1 843,0

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép ở Việt Nam, giai đoạn 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-52)

" data-medium-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300" data-large-file="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9686" src="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" alt="T-52" srcset="https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723 723w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=150 150w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300 300w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=768 768w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=1024 1024w, https://zhair.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png 1084w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-52)