Cách Vẽ Hình Chữ Nhật

HÌNH CHỮ NHẬT bao gồm 4 góc vuông và tất cả 2 cặp cạnh song song. HÌNH VUÔNG cũng tương tự như hình chữ nhật (có 4 góc vuông và 2 cặp cạnh tuy nhiên song), nhưng lại nó quan trọng đặc biệt hơn: tứ cạnh của hình vuông phải bởi nhau.

Bạn đang xem: Cách vẽ hình chữ nhật

Hình chữ nhật.

Xem thêm: Máy Hàn Mig Dùng Khí Là Gì? Có Dễ Hàn Không? Top 5 Máy Hàn Mig Không Dùng Khí Tốt Nhất 2022

Nhận biết hình chữ nhật

Ví dụ 1: Quan liền kề hình sau đây:


*

Hình ABCD là 1 trong hình chữ nhật, có:

Bốn đỉnh là A, B, C, D.Bốn cạnh là AB, BC, CD, DA.Hai đường chéo là AC và BD.
*

Hình chữ nhật MNPQ có:

Bốn đỉnh là M, N, P, Q.Hai cặp cạnh đối diện bởi nhau: MN = QP với MQ = NP.Hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song: MN tuy vậy song cùng với QP; MQ tuy nhiên song với NP.Hai đường chéo bởi nhau: MP = NQ.Bốn góc đỉnh M, N, P, Q cân nhau và bằng góc vuông.

Trong hình chữ nhật thì: