Cách vẽ mặt người nghiêng

Cách vẽ chân dung nam Góc nghiêng 90 độ – Cơ bản

Với các bài hướng dẫn trước, hầu hết các bạn đã làm quen với cách vẽ chân dung người góc chính diện; nhờ đó, các bạn có thể nắm rõ cấu trúc ngũ quan; tỷ lệ gương mặt người. Bài hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với cách vẽ mặt người nghiêng: cách vẽ chân dung nam góc nghiêng 90 độ.

Bạn đang xem: Cách vẽ mặt người nghiêng

LIÊN HỆ VỚI ART LAND ĐỂ HIỂU SÂU VỀ NGÀNH :