CHẾ ĐỘ HÒA TRỘN TRONG ILLUSTRATOR

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Bạn đang xem: Chế độ hòa trộn trong illustrator

Theo dõi


Chuyên mụcChuyên mụcChọn chuyên mụcHọc IllustratorKhácLuyện tập IllustratorBài & Trang được đáng chú ý

__________________________________________________________________

Giới thiệu TransparencyTransparency panelHiển thị Transparency trên artworkThay đổi Opacity(độ mờ) của artworkTạo một Transparency Knockout GroupSử dụng Opacity masks (mặt nạ làm mờ) để tạo ra Transparency (độ trong suốt)Sử dụng Transparency để tạo hình đục khoét

————————————————————————————————————————————

Giới thiệu Transparency

Transparency (độ trong suốt) là một phần không thể thiếu của Illustrator, nó có thể thêm độ trong suốt vào tác phẩm của bạn mà không nhận ra nó. Bạn có thể thêm độ trong suốt trong tác phẩm nghệ thuật bằng cách làm những việc sau đây:

Giảm opacity của các đối tượng để tác phẩm nghệ thuật cơ bản trở thành nhìn thấy được. Sử dụng mặt nạ opacity để tạo ra các biến thể trong suốt.Sử dụng một chế độ hoà trộn để làm thay đổi màu sắc tương tác giữa các đối tượng chồng chéo.Áp dụng gradients, meshes (mạng lưới) có lẫn độ trong suốt ( transparency).Áp dụng hiệu ứng hay phong cách đồ họa mà có cả độ trong suốt (transparency), như đổ bóng.Import (nhập vào) các tập tin Adobe Photoshop có cả độ trong suốt (transparency).

Video hướng dẫn Transparency:


————————————————————————————————————————————

Transparency panel

*

Dùng Transparency panel ( vào Window> Transparency ) để xác định

+độ mờ ( opacity) và chế độ hoà trộn (blending mode) của các đối tượng

+tạo opacity mask (mặt nạ làm mờ) hoặc để loại bỏ một phần của một đối tượng với các phần nằm phía trên của một đối tượng trong suốt.

Hiển thị tất cả các tùy chọn trong Transparency panel– Chọn Show Options từ menu bảng điều khiển.

Hiển thị thu nhỏ của đối tượng được chọn trong Transparency panel– Chọn Show Thumbnail từ menu bảng điều khiển. Hoặc, nhấp vào tam giác đôi trên tab của panel (bảng điều khiển) để thu nhỏ.

————————————————————————————————————————————

Hiển thị Transparency trên artwork

Quan trọng là nhận ra được khi nào bạn đang sử dụng độ trong suốt, bởi vì bạn cần phải thiết lập một số tùy chọn bổ sung khi in và lưu lại artwork có sử dụng transparency.

Để xem được Transparency trong artwork của bạn, cho hiển thị một lưới nền (background grid) kiểm tra để xác định các khu vực trong suốt của tác phẩm nghệ thuật của bạn.

Chọn View> Show Transparency Grid.Options> Chọn File> Document Setup, và thiết lập các tùy chọn transparency grid (lưới trong suốt).

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc artboard để mô phỏng những gì đã làm trong artwork của bạn sẽ trông như thế nào nếu in trên giấy màu.

————————————————————————————————————————————

Thay đổi Opacity (độ mờ ) của artwork

Bạn có thể thay đổi Opacity (độ mờ ) của một đối tượng đơn lẻ, Opacity của tất cả các đối tượng trong một nhóm hoặc lớp, hoặc Opacity của phần làm đầy (fill) hoặc viền (stroke) của một đối tượng (object).

Chọn một đối tượng hoặc nhóm (group) (hoặc nhắm vào một layer trong bảng Layers).Nếu bạn muốn thay đổi Opacity của một phần làm đầy (fill) hoặc viền (stroke), chọn đối tượng, và sau đó chọn Fill hoặc Stroke trong bảng Appearance.Đặt tùy chọn Opacity trong bảng Transparency hoặc bảng Control. Để chọn tất cả các đối tượng mà cùng sử dụng một độ mờ cụ thể, chọn một đối tượng có độ mờ đó, hoặc bỏ chọn tất cả mọi thứ và nhập giá trị Opacity trong bảng Transparency. Sau đó chọn Select> Same> Opacity.

Xem thêm: Tìm Hiểu Chi Tiết Về Kem Ốc Sên Có Tác Dụng Gì, Tìm Hiểu Về Kem Dưỡng Da Ốc Sên Hàn Quốc

Nếu bạn chọn nhiều đối tượng trong một Layer (lớp) và thay đổi các thiết lập Opacity,độ trong suốt của các vùng chồng chéo của các đối tượng được lựa chọn sẽ thay đổi theo các đối tượng khác và hiển thị một độ mờ gộp lại. Ngược lại, nếu bạn nhắm vào một Layer (lớp) hoặc Group (nhóm) và sau đó thay đổi độ mờ , các đối tượng trong lớp hoặc nhóm được coi như một đối tượng đơn lẻ. Chỉ có các đối tượng bên ngoài và bên dưới Layer hoặc Group có thể nhìn thấy qua các đối tượng trong suốt. Nếu một đối tượng được chuyển vào Layer hoặc Group, nó nhận lấy độ mờ của Layer hoặc của Group, và nếu một đối tượng bị chuyển ra bên ngoài, nó không giữ lại độ mờ.

*
Đối tượng riêng biệt được lựa chọn và thiết lập 50% opacity (trái) so với cả Layer thiết lập 50% opacity (bên phải)

————————————————————————————————————————————

Tạo một Transparency Knockout Group( Nhóm có độ trong suốt tách rời)

Trong Transparency Knockout Group, các phần tử của một nhóm không hiển thị xuyên qua nhau.

*
Tùy chọn Group với Knock out bị hủy chọn (bên trái) so với được lựa chọn (bên phải)

Trong bảng Layers, click chọn Group hoặc Layer bạn muốn chuyển thành một Knock out Group. Trong bảng Transparency chọn Knockout Group. Nếu tùy chọn này không hiển thị, chọn Show Options từ bảng menu. Tùy chọn Knockout Group có ba trạng thái:

*

Off (tắt), On (trên) và Neutral (trung tính)

Sử dụng tùy chọn Neutral khi bạn muốn Group artwork mà không can thiệp tới các thao tác phân chia đã được định rõ bởi Layer hoặc Group bao quanh. Sử dụng tùy chọn Off khi bạn muốn được đảm bảo rằng một Layer hoặc một Group đối tượng trong suốt sẽ không bao giờ phân nhau ra.

Lưu ý: bạn phải Group các đối tượng hoặc chọn Layer cho thao tác Knockout group để có hiệu lực.

*
Group lại để Knockout

*
*

Knockout được nhiều đối tượng

————————————————————————————————————————————

Sử dụng Opacity masks (mặt nạ làm mờ) để tạo ra Transparency (độ trong suốt)

Bạn sử dụng một Opacity masks và một đối tượng che để thay đổi độ trong suốt của artwork. Opacity mask (còn gọi là tác phẩm nghệ thuật bị che mặt) cung cấp các hình dạng mà thông qua đó các đối tượng khác hiển thị. Các đối tượng che xác định những vùng nào là trong suốt và mức độ trong suốt. Bạn có thể sử dụng bất kỳ đối tượng màu sắc hoặc mành hình ảnh như đối tượng che. Illustrator sử dụng những màu tương đương màu xám trên đối tượng che cho cấp độ mờ trên mặt nạ. Nơi Opacity mask là màu trắng, artwork sẽ hiển thị hoàn toàn. Nơi Opacity mask là màu đen, artwork bị ẩn. Bóng của màu xám trong mặt nạ cho kết quả ở mức độ khác nhau của độ trong suốt trong artwork.

*

A. Nằm dưới các đối tượngB. Opacity mask artworkC. Tạo đối tượng phủ với màu đen chuyển dần sang trắngD. C được chuyển qua vùng B và mặt nạ che B

Khi bạn tạo Opacity mask (mặt nạ làm mờ), một hình thu nhỏ của các đối tượng che xuất hiện trong bảng Transparence để các hình thu nhỏ bên phải của artwork mang mặt nạ (mask). (Nếu những hình thu nhỏ không thể nhìn thấy, chọn Show Thumbnails từ menu bảng điều khiển.) Theo mặc định, các artwork mang mặt nạ và các đối tượng che được liên kết ( cũng như được hiển thị bởi một liên kết giữa các hình thu nhỏ trong bảng điều khiển). Khi bạn di chuyển các artwork mang mặt nạ, các đối tượng che di chuyển cùng với nó. Tuy nhiên, khi bạn di chuyển một đối tượng che, các artwork mang mặt nạ không di chuyển. Bạn có thể bỏ liên kết các mặt nạ trong bảng Transparence để khóa các mặt nạ tại chỗ và di chuyển các artwork mang mặt nạ độc lập của nó.

*
Bảng Transparency hiển thị những bảng opacity mask thu nhỏ : hình thu nhỏ trái đại diện cho opacity mask, phải hình thu nhỏ đại diện cho đối tượng che

Bạn có thể di chuyển các mặt nạ giữa Photoshop và Illustrator. Opacity mask (mặt nạ làm mờ) trong Illustrator chuyển sang Layer mask ( lớp mặt nạ) trong Photoshop, và ngược lại.

Chú ý: Bạn không thể vào isolation mode (chế độ cách ly) khi làm việc ở chế độ mask-editing (chỉnh sửa mặt nạ), và ngược lại.