Nhà thuốc tại Bến Tre

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy 18 Quốc lộ 60, tt Châu thảnh, bến tre
2 Nhà thuốc Đại Trung Hòa 8, Lê Lai, Phường 2, Thành Phố Bến Tre
3 Nhà Thuốc Thuận Hòa Đường 29/3, 30/04, Chợ Ba Tri, Huyện Ba Tri