Insert into câu lệnh chèn dữ liệu vào bảng trong sql

SQL không chỉ cung cấp các câu lệnh để thực thi những thao tác truy xuất dữ liệu mà bạn còn có thể chỉnh sửa cơ sở dữ liệu. Trong phạm vi bài viết này, BAC sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một bản ghi vào cơ sở dữ liệu với câu lệnh INSERT INTO.

Bạn đang xem: Insert into câu lệnh chèn dữ liệu vào bảng trong sql

1. Câu lệnh INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn các bản ghi mới vào một bảng.

Cú pháp INSERT INTO:

Bạn có thể viết câu lệnh INSERT INTO theo hai cách:

Cách 1: Xác định hai giá trị tên cột và giá trị muốn chèn vào.

INSERT INTO tên bảng (cột 1, cột 2,…)

VALUES (giá trị 1, giá trị 2,…);

Cách 2: Nếu bạn thêm giá trị cho tất cả các cột của bảng, bạn không cần xác định các tên cột trong câu truy vấn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn thứ tự của các giá trị tương tự thứ tự các cột trong bảng.

INSERT INTO tên bảng

VALUES (giá trị 1, giá trị 2,…);

2. Ví dụ INSERT INTO

Để thực hiện ví dụ này, bạn cần nhập cơ sở dữ liệu mẫu Northwind vào SQL Server Management Studio. Hãy xem bài viết hướng dẫn ngay dưới đây:

Tham khảo: Hướng dẫn tải và cài đặt dữ liệu mẫu Northwind trong SQL Server Management Studio

Hãy bắt đầu từ việc kiểm tra các bản ghi có sẵn trong bảng Categories bằng câu lệnh SELECT:

SELECT * FROM Categories;

*

Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm một bản ghi nữa bằng cú pháp đầu tiên của INSERT INTO. Nếu thành công sẽ có một thông báo xuất hiện.

INSERT INTO Categories

VALUES ("Banana","Fruit","banana.jpg");

*

Lúc này, hãy kiểm tra lại dữ liệu trong bản một lần nữa và bạn sẽ thấy bản ghi mới đã được thêm vào.

Xem thêm: The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% Oil Control Serum, The Ordinary

*

Lưu ý: Với cách viết thứ nhất của INSERT INTO như trên đây, bạn cần nhập đủ số lượng giá trị cho cột tương ứng, nếu có thông báo lỗi khi chạy.

Trong ví dụ trên, mặc dù bảng Categories có đến 4 cột nhưng chúng ta chỉ cần nhập 3 giá trị vì cột CategoryID là một trường tăng dần tự động và sẽ tự tạo ra khi có bản ghi mới được nhập vào bảng.

3. Chèn dữ liệu vào các cột xác định

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ chèn một bản ghi mới vào các cột được chỉ định trong bảng Customers:

INSERT INTO Customers (CustomerID, CompanyName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)

VALUES ("CARDI","Cardinal", "Tom B. Erichsen", "Skagen 21", "Stavanger", "4006", "Norway");

*

Kết quả sẽ thông báo 1 dòng mới đã được thêm vào cơ sở dữ liệu, bạn có thể kiểm tra lại bảng Customers bằng cú pháp cơ bản dưới đây.

SELECT * FROM Customers;

Lưu ý: Khi chèn một bản ghi vào cơ sở dữ liệu, các cột nào không nhập sẽ hiển thị giá trị là NULL.

*

Trên đây là những gì bạn cần biết về câu lệnh INSERT INTO, một câu lệnh rất hữu ích để bạn chỉnh sửa trực tiếp cơ sở dữ liệu bằng dòng lệnh. Vẫn còn rất nhiều kiến thức thú vị sẽ được cập nhật thường xuyên tại website zhair.com.vn, đừng quên đón đọc.

Nguồn tham khảo:

https://www.w3schools.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAClà đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức củaIIBAquốc tế. Ngoài các khóa học public,BACcòn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.