Tải bài hát cô giáo em là hoa êban beat mp3

Sương long lanh rẫy nương xanh
Con suối quanh lưng đồi thanh thanh
Hoa Ê-ban nở trắng sống lưng nương
Cái nắng xôn xao theo em cho tới trường

La la la la là la la la, la la la là la la X 2

Xa xa tê là xóm buôn ta
Có gia sư trẻ tất cả lời em ca
Khi lên nương khi qua suối
Em ngắt cánh hoa tặng cô giáo mình
Ê-hế,Ê-hê.Ê-hê
Ê-hê.Ê-hê.Ê-hê

Này cánh hoa em tặng cô giáo
Là cánh hoa của xã buôn
Hoa Ê ban của núi rừng ta
Xinh như giáo viên trên buôn buôn bản xa
Hoa Ê-ban của núi rừng ta
Xinh như gia sư trên buôn xóm xa
Ê-hế,Ê-hê.Ê-hê
Ê-hê.Ê-hê.Ê-hê