Phát Âm Chữ S

Mục Lục bài Viết

Cách phân phát âm chữ S trong giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người học giờ anhCách phân phát âm chữ S trong tiếng AnhChữ S hay được vạc âm là /z/ khi che khuất đuôi ‘the’ hoặc lúc nó đứng trước ‘m’
Cách phân phát âm chữ S trong giờ Anh cho người học giờ anh

Chữ S và giải pháp đọc làm sao để cho đúng vẫn luôn luôn là điều khó khăn khăn với rất nhiều người nước ta khi học. Vậy làm thế nào để biết chữ S trong trường phù hợp nào sẽ có được cách phát âm khác nhau.

Dưới đấy là một số ngôi trường hợp thịnh hành khi phát âm chữ S mà bạn nên chú ý để biết phương pháp đọc trường đoản cú nhé.

Cách phát âm chữ S trong giờ Anh

Chữ S được phạt âm là /s/ cùng Chữ s thường được vạc âm là /s/

– fiscal /ˈfɪskl/(adj) trực thuộc về tài chính

– handsome /ˈhænsəm/ (adj) đẹp trai

– industry /ˈɪndəstri/ (n) nền công nghiệp

– pest/pest/ (n) vật dụng phá hoại

– silent /ˈsaɪlənt/ (a) im lặng

– sister /ˈsɪstər/ (n)

– slave /sleɪv/ (n) nô lệ

– social /ˈsəʊʃəl/ (a) mang ý nghĩa xã hội

– summer /ˈsʌmər / (n) mùa hè

– taste /teɪst/ (n) hương thơm vị

Hai chữ S cũng rất được phát âm là /s/

– assail /əˈseɪl/ (v) tấn công

– blossom /ˈblɑːsəm/ (v) nở hoa

– boss khủng /bɑːs/ (n) ông chủ

– bossy /ˈbɑːsi/ (adj) hách dịch, hống hách

– glasses /ˈglæsɪz/ (n) kính

– mass /mæs/ (n) đống

– messy /ˈmesi/ (adj) bừa bãi

– missing /ˈmɪsɪŋ/ (adj) mất tích

– pussy /ˈpʊsi/ (n) mèo

– tassel /ˈtæsl/ (n) nuốm tua

Chữ S đứng trước C (sc) thì S cũng được phát âm là /s/

– scab /skæb/ (n) bệnh dịch ghẻ

– scar /skɑːr/ (n) dấu sẹo

– scene /siːn/ (n) phong cảnh

– scent /sent/ (n) mùi thơm

– science /saɪənts/ (n) khoa học

– scion /ˈsaɪən/ (n) chồi ghép

– scold /skəʊld/ (v) mắng

– score /skɔːr/ (n) điểm

– scull /skʌl/ (n) máichèo

– sculpture /ˈskʌlptʃər/ (n) điêu khắc

Chữ s đứng sau những âm vô thanh f, gh, k, p, t, thì được phân phát âm là /s/

– chefs /ʃefs/ (n-pl) đầu bếp

– coughs /kɑːfs/ (v) ho

– laughs /læfs/ (v) cười

– books /bʊks/ (v) sách

– brakes /breɪks/ (n-pl) phanh xe

– cooks /kʊks/ (v) đun nấu ăn

– makes /meɪks/ (v) làm

– stops /stɑːps/ (v) giới hạn lại

– lets /lets/ (v) để

– puts /pʊts/ (v) đặt

S được phân phát âm là /z/ sau nguyên âm và những âm hữu thanh

– cars /kɑːrz/ (n) xe cộ hơi

– dreams /driːmz/ (n) giấc mơ

– drums /drʌmz/ (n) dòng trống

– eyes /aɪz/ (n) mắt

– fans /fænz/ (n) quạt trần

– finds /faɪndz/ (v) tìm

– hands /hændz/ (n) tay

– is /ɪz/ động từ khổng lồ be

– kings /kɪŋz/ (n) vua

– plays /pleɪz/ (v) chơi

– rides /raɪd/ (v) lái

– runs /rʌnz/ (v) chạy

– says /sez/ (v) nói

– schools /skuːlz/ (n) trường

– ties /taɪz/ (n) cà vạt

– was /wɑːz/động từ lớn be

– wears /werz/ (v) mặc

– wins /wɪnz/ (v) chiến thắng

– words /wɜːrdz/ (n) từ

Chữ S được gọi là /z/ lúc đứng thân hai nguyên âm

– because /bɪˈkɑːz/ (conjunction) vị vì

– business /ˈbɪznɪs/ (n) khiếp doanh

– busy /ˈbɪzi/ (adj) bận rộn

– desert /ˈdezərt/ (n) sa mạc

– desire /dɪˈzaɪr/ (v) khao khát

– easy /ˈiːzi/ (adj) dễ dàng dàng

– fuse /fjuːz/ (n) ước chì

– thua /luːz/ (v) mất

– music /ˈmjuːzɪk/ (n) âm nhạc

– noisy /ˈnɔɪzi/ (adj) ồn ào

– nose /nəʊz/ (n) mũi

– organisation/ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/ (n) tổ chức

– pose /pəʊz/ (v) để vấn đề

– raise /reɪz/ (v) nâng cao

– reason /ˈriːzən/ (n) lý do

– refuse /rɪˈfjuːz/ (v) từ bỏ chối

– rise /raɪz/ (v) tăng

– season /ˈsiːzən/ (n) mùa

– these /ðiːz/ (determiner) này

– visible /ˈvɪzɪbl̩/ (adj) rất có thể nhìn thấy

– visit /ˈvɪzɪt/ (n) chuyến thăm

Exceptions (Ngoại lệ)

– blouse /blaʊs/ (n) áo cánh

– goose /ɡuːs/ (n) nhỏ ngỗng

– house /ˈhɑʊs/ (n) ngôi nhà

– loose /luːs/ (adj) lỏng lẻo

– louse /laʊs/ (n) bé rận

– moose /muːs/ (n) con nai sừng tấm

Chữ S thường xuyên được phân phát âm là /z/ khi lép vế đuôi ‘the’ hoặc lúc nó đứng trước ‘m’

– alcoholism /ˈælkəhɑːlɪzəm/ (n) triệu chứng nghiện rượu

– bathes /beɪðz/ (v) rửa ráy biển

– breathes /briːðz/ (v) hít thở

– clothes /kləʊðz/ (n) quần áo

– criticism /ˈkrɪtɪsɪzəm/ (n) sự chỉ trích

– materialism /məˈtɪriəlɪzəm/ (n) công ty nghĩa duy vật

– organism /ˈɔːrɡənɪzəm/ (n) sinh vật

– socialism /ˈsəʊʃəlɪzəm/ (n) nhà nghĩa thôn hội

– symbolism /ˈsɪmbəlɪzəm/ (n) nhà nghĩa tượng trưng

– terrorism /ˈterərɪzəm/ (n) nhà nghĩa phệ bố

Chữ S vào đuôi –sion, sẽ tiến hành phát âm là /ʒ/ hoặc /ʃ/

Với trường vừa lòng này tùy vào âm đứng trước –sion là âm vô thanh tốt hữu thanh.

Xem thêm: Review 2022 Cháo Sữa Burine Có Tốt Không? Đắt Không? Cháo Sữa Burine Có Tốt Không

Nếu âm đứng trước là âm vô thanh (p, t, k, s, θ, f) thì âm s sống đuôi –sion đang phát âm là /ʃ/, giả dụ là âm hữu thanh (các âm còn lại) thì sẽ phát âm là /ʒ/

– conclusion /kənˈkluːʒən/ (n) kết luận

– vision /ˈvɪʒən/ (n) trung bình nhìn

– decision /dɪˈsɪʒən/ (n) quyết định

– illusion /ɪˈluːʒən/ (n) ảo vọng

– fusion /ˈfjuːʒən/ (n) sự hợp nhất

– passion /ˈpæʃən/ (n) đam mê

– mansion /ˈmæntʃ ə n/ (n) dinh thự

Học cách phát âm chữ S qua clip sẽ khiến cho bạn nắm rõ rộng đó. Chúc các bạn luyện tập công dụng nhé

*

========

Nếu bạn hoặc bạn thân, anh em có nhu yếu học giờ đồng hồ Anh thì nhớ là giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại phía trên để được tứ vấn: