Thiết Kế Nhằm Mục Đích Gì

Câu hỏi: Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích?

A. Xác định hình dạng sản phẩm.

Bạn đang xem: Thiết kế nhằm mục đích gì

B. Xác định kết cấu sản phẩm.

C. Xác định chức năng sản phẩm.

D. Xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm.

Đáp án đúng D.

Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm.

Xem thêm: Những Câu Đố Độc Nhất Vô Nhị ", Những Câu Đố Độc Nhất Vô Nhị

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

– Giai đoạn 1: Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế

Giai đoạn concept bao gồm nghiên cứu thiết kế. Đó là một giai đoạn tốn thời gian đối với một dự án lớn quá trình này có thể sẽ mất cả tháng. Sau rất nhiều nghiên cứu, nhóm thiết kế khái niệm sẽ thu thập dữ liệu, sẽ được đánh giá để tìm ra dữ liệu nào có giá trị cho dự án thiết kế.

Khi bạn thuê một nhà thiết kế đồ họa tự do hoặc làm công việc nội bộ, bước đầu tiên là có một ý tưởng mà bạn muốn nhận ra trong dự án đã hoàn thành. Vì vậy, ý tưởng sẽ đi qua các quy trình thiết kế khác nhau để thực hiện nó. Do đó, giao tiếp với nhiều người khác nhau ngay cả người tiêu dùng cũng rất cần thiết ở giai đoạn này.

– Giai đoạn 2: Thu thập thông tin thiết kế và tiến hành thiết kế

Khi hai bước đầu tiên của quá trình nghiên cứu và xử lý được thông qua, nhà thiết kế sau đó sẽ đưa ra những ý tưởng tốt nhất trên bảng vẽ hoặc màn hình máy tính. Ở giai đoạn này, khách hàng sẽ nhận được nhiều ý tưởng mới từ nhà thiết kế.

– Giai đoạn 3: Làm mô hình thử nghiệm và chế tạo thử:

Một khi nhà thiết kế có nhiều ý tưởng mới về cách tạo ra một thiết kế, bây giờ là lúc để chọn một hoặc hai ý tưởng thiết kế đồ họa tốt nhất. Ở giai đoạn này, nhà thiết kế sẽ đánh giá ý tưởng từ góc độ của người dùng. Ý tưởng nên giải quyết các mục tiêu người tiêu dùng. Đồng thời, ý tưởng cần được làm mới. Hãy chắc chắn rằng nó đủ linh hoạt để mở rộng hơn nữa khi cần thiết.

– Giai đoạn 4: Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Khách hàng sẽ phê duyệt một trong các bản phác thảo hoặc ý tưởng mà nhà thiết kế sẽ phát triển hơn nữa. Giai đoạn này của thiết kế, khi bạn tạo một logo hoặc bất kỳ thiết kế nào khác thường diễn ra trong nhiều ngày.

– Giai đoạn 5: Lập hồ sơ kỹ thuật:

+ Tiến hành – đưa giải pháp thiết kế vào hoàn cảnh cụ thể

+ Đánh giá và tổng kết – tổng hợp quá trình và kết quả, trong đó bao gồm phê bình có tính xây dựng và đề xuất cải tiến trong tương lai

+ Tái thiết kế – lặp lại một vài hoặc tất cả các bước trong quy trình trình thiết kế (đã điều chỉnh) tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong, hoặc sau khi sản xuất

– Ngày nay máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong thiết kế và chế tạo. Thiết kế trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Design, viết tắt là CAD) đã mang lại hiệu quả rất to lớn.