Trong Access Có Mấy Đối Tượng Chính

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề trong access có bao nhiêu loại đối tượng chính hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

*

Các đối tượng cơ bản trong access là?

Access là tên gọi tắt của phần mềm Microsoft Access, hay cũng được gọi là MS Access. Các đối tượng cơ bản trong access là Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo.

Bạn đang xem: Trong access có mấy đối tượng chính

Trắc nghiệm: Các đối tượng cơ bản trong access là?

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi 

B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo 

C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo 

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo 

Các đối tượng cơ bản trong access là Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo 

 

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án C

Các đối tượng cơ bản trong Access là: 

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu 

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng 

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin. 
 

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

 

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

 

1. Access là gì?

Access là tên gọi tắt của phần mềm Microsoft Access, hay cũng được gọi là MS Access. Microsoft Access là Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) của Microsoft, thuộc bộ ứng dụng của Microsoft Office.

Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ với khả năng giúp chúng ta phát triển nhanh những giải pháp lưu trữ và quản lý thông tin.

Các file Microsoft Access thường có phần mở rộng (đuôi) là mdb hay mdbx (nếu là MS Access 2007). Ngoài ra cũng còn có dạng khác. Biểu tượng của chương trình Access là một chiếc chìa khóa (2007), đến bản 2016 thì biểu tượng thành hình chữ A.
 

Giao diện người sử dụng của Access bao gồm một loạt cửa sổ mở ra bên trong cửa sổ chính Access. Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu của Access bao gồm các Tables (bảng), Queries (truy vấn, tìm kiếm), Forms (mẫu), Reports (báo cáo), Macro (các macro lệnh), Modules (các khai báo, thư viện chương trình con). Mỗi một đối tượng trên sẽ được hiện ra trong một cửa số riêng.

Tables là công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu trong Access. Đây là đối tượng cơ bản. Mỗi bảng gồm tên bảng, trường dữ liệu (field) nhận các giá trị khác nhau (như text, number, v.v…), bản ghi (records), trường khóa (primary key). Giữa các table có liên hệ với nhau.

Queries là một công cụ quan trong khác. Đây là công cụ xử lý dữ liệu trong Access. Có bảy loại queries tương ứng với bảy loại xử lý dữ liệu mà Access có thể thực hiện. Đó là:

- Select Queries: dùng để trích, lọc, kết xuất dữ liệu.

Xem thêm: Uống Cần Tây Giảm Mỡ Bụng Đúng Cách, Hiệu Quả, Công Dụng Giảm Mỡ Bụng Của Cần Tây

- Total Queries: dùng để tổng hợp dữ liệu.

- Crosstab Queries: dùng để tổng hợp dữ liệu theo tiêu đề dòng và cột dữ liệu

- Maketables Queries: dùng để lưu kết quả truy vấn, tìm kiếm ra bảng phục vụ công tác lưu trữ lâu dài.
 

- Ngoài ra còn có Append Queries.

 

2. Chức năng chính của Access

Với Access, bạn hoàn toàn có thể phát triển được một hệ thống quản trị thông tin dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhanh chóng, thậm chí Access còn có thể giúp cho việc quản trị dữ liệu trong một số mảng của doanh nghiệp lớn như quản lý thông tin các đầu mối khách hàng, các cơ hội bán hàng, trạng thái khách hàng, quản lý đơn hàng, thông tin đặt hàng và thông tin sản phẩm.

Ngoài ra Access còn cho chúng ta khả năng phát triển giao diện người dùng ở mức đơn giản để chúng ta có thể tiến hành nhập dữ liệu và lưu vào các bảng. 

Một số chức năng chính của Access là: 

- Chức năng thiết kế bảng.

- Chức năng lưu trữ.

- Chức năng cập nhật thông tin.

- Chức năng đưa kết quả và xuất thông tin.

- Chức năng thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng với nhau
 

*