Trong các công thức sau công thức nào đúng

Excel mang đến zhair.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem đk có đúng hay sai và triển khai so sánh lô-gic giữa các biểu thức là phổ biến so với nhiều tác vụ. Chúng ta cũng có thể sử dụng các hàm AND, OR, NOTvà IF để chế tác công thức tất cả điều kiện.

Bạn đang xem: Trong các công thức sau công thức nào đúng

Ví dụ: hàm IF sử dụng những đối số sau đây.

*

Công thức thực hiện hàm IF

*
logical_test: Điều kiện mà bạn có nhu cầu kiểm tra.

*
value_if_true: giá trị yêu cầu trả về nếu đk là True.

*
value_if_false: giá chỉ trị đề nghị trả về nếu điều kiện là False.

Để biết thêm thông tin về phong thái tạo công thức, hãy xem mục tạo hoặc xóa công thức.

Bạn ao ước làm gì?

Tạo công thức có đk dẫn đến giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để tiến hành tác vụ này, hãy dùng các hàm với toán tử AND, OR cùng NOT như minh họa trong ví dụ như sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu như bạn xào luộc nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm chũm nào để sao chép ví dụ?

Chọn lấy ví dụ trong bài viết này.

Chọn một lấy ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo ra một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Flan Tại Nhà, Cách Làm Bánh Flan Cực Ngon, Mềm Mịn

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cho tương xứng với nhu cầu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Cỏ ba lá

Widget

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Sprockets",A6 = "Tiện ích")

Xác định cực hiếm trong ô A5 không bởi "Sprockets" hay không hoặc nếu quý hiếm trong A6 bởi "Widget". (TRUE)

Để hiểu biết thêm thông tin về cách sử dụng những hàm này, hãy xem hàm AND, hàm OR cùng hàm NOT.

Đầu trang

Tạo một bí quyết có đk dẫn cho một phép tính khác hoặc trong những giá trị khác không hẳn TRUE hoặc FALSE

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng những hàm cùng toán tử IF, AND cùng OR như minh họa trong ví dụ như sau đây.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ gọi hơn nếu bạn xào nấu nó vào một trang tính trống.

Tôi làm chũm nào để xào nấu ví dụ?

Chọn lấy một ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


Chọn một lấy ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Cỏ cha lá

Widget

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không OK". (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bởi 15, trả về "OK". Ví như không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(NOT(A2"SPROCKETS", "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A5 không bởi "SPROCKETS", trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bằng A3 và quý hiếm trong A2 cũng không bằng giá trị vào A4, trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không OK". (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Sprockets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A5 không bằng "Sprockets" hoặc giá trị trong A6 không bởi "Widgets", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bởi giá trị trong A3 hoặc quý hiếm trong A2 không bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Ví như không, trả về "Không OK". (OK)

Để hiểu thêm thông tin về kiểu cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm IF, hàm và và hàm OR.