TU THEO PHÁP MÔN NÀO CỦA ĐẠO PHẬT DỄ GIÁC NGỘ


*
1.Giới thiệu2.Lời nói đầu3.Để tu theo Thiền tông?4.Liên hiệp quốc thừa nhận đạo Phật tuyệt vời nhất5.Đối đáp với vị thầy dạy dỗ thiền Tông ở Long Thành, Đồng Nai6.Địa chỉ miếu Tân Diệu – Chánh cội Thiền tông7.Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật?8.Ý nghĩa các phù điêu tại Chánh điện Thiền tông9.Điện Tổ Thiền tông đặc biệt10.Sự tích Vua Lương Võ Đế bao gồm tạo công đức?11.Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ Thiền tông12.Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền Thiền tông mang lại Lục tổ13.Bài kệ ngộ thiền của anh Nguyễn Văn Nghĩa14.Sơ Tổ Trúc Lâm lặng Tử – vua è Nhân Tông15.Sơ Tổ sáng lập chùa Thiền tông Tân Diệu16.Vài chủng loại chuyện trong công ty thiền17.Sơ Tổ nhân tình Đề Đạt Ma kiểm thiền Nhị Tổ Huệ Khả18.Ý nghĩa của chữ Tịnh Độ cùng A Di Đà Phật19.Cúng dường 1.000 Đức Phật không bởi cúng nhường nhịn một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”?20.Câu chuyện khét tiếng về Nhân Quả21.Đức Phật Dược Sư Quang lưu giữ Ly và Di Lặc22.Một số câu hỏi – 6 pháp môn tu công ty Phật23.Tu theo Thiền tông “Thấy” được cảnh giới gì? tất cả cần nhờ vào Tha lực? Đời Mạt pháp sao tu thành Phật?24.Trình tự quá trình tu bệnh Tứ trái Thanh Văn?25. Bài kệ nói về Bể Tánh tịnh tâm của Phật Tánh26. Ý nghĩa chữ Phật Tỳ-Lô-Xá-Na? Tu theo Thiền tông nhằm được chiếc gì? Truyền Thiền tông và truyền trung tâm ấn tất cả giống nhau không?27.Hỏi về sách “Đạo Phật qua dìm thức mới” xuất bản trước năm 1975 qua quan điểm của Thiền tông?28. Hỏi về sách “Dưới chân Phật Tổ” qua cách nhìn của Thiền tông?29. Hỏi về sách “Kim Cang Đại Định” cùng “Thiền Định Đại Định” qua ý kiến của Thiền tông?30. Hỏi về sách “Những chuyện Niệm Phật thấy Phật vãng sanh? Tu được trái vị người yêu Tát rồi đã đi về đâu?31. Bạn Tu theo Thiền tông có phải vứt hết đo lường các vấn đề làm nạp năng lượng hàng ngày?32. Cuộc đối đáp thật độc đáo với vị tiến sỹ Thần học33. Kết luận

———————————————————————————————————————————

1. Giới thiệu

Đức Phật say mê Ca Mâu Ni dạy:

- Biết Phật, phát âm Tánh, là sẽ giác ngộ rồi. Còn biết phương pháp “Dừng, Dứt” đồ vật lý, thì mới có thể giải thoát được!

Đức Tổ người thương Đề Đạt Ma dạy:

- Biết không lập văn tự, rõ giáo nước ngoài biệt truyền, new tu theo giáo pháp Thiền tông của Đức Phật dạy dỗ được!

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy:

- Tu hành phân vân Phật Tánh, tu hành vô ích!

Đức Sơ Tổ Trúc Lâm lặng Tử nước ta dạy:

- trong nhà có báu không xài

- Dụng công tìm kiếm, tra cứu hoài uổng công

- Tu thiền mà vậy dụng công

- Dụng công mà được, bỏ sông mang lại rồi!

Tổ Pháp Loa dạy:

-Vị như thế nào biết pháp tịnh tâm thiền, thì mới tu giải thoát được, còn không biết mà dạy bạn khác là lừa người!

Tổ Huyền quang quẻ dạy:

- Vị nào ngần ngừ Phật tánh của mình, thì vĩnh viễn buộc phải đi vào 6 nẻo luân hồi! Đồng nghĩa, làm theo sự xúi bảo của Ma Vương!

Thiền gia Chánh Huệ Phong nói:

- do dự Phật, không hiểu biết nhiều Tánh, tu 1.000 năm cũng vẫn đứng ngoài hàng rào của sảnh thiền, chứ nói đưa ra vào được cửa “Bí mật Thiền tông”.

Bạn đang xem: Tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ

02. Tiếng nói đầu

Theo các bom tấn Phật giáo, từ thời điểm cách đây hơn 2.550 năm, thái tử vớ Đạt Đa, bé của vua Tịnh Phạn, trị vì tổ quốc Ca Tỳ La Vệ, (thành cũ hiện thời thuộc miền nam nước Népal, biện pháp biên giới nước Ấn Độ và nước Népal 30 km. Thành new và 10 di tích lịch sử đặc biệt bây giờ thuộc khu vực miền bắc nước Ấn Độ, trải nhiều năm gần 300 km.

Gồm: 1- Phật Đản sanh. 2- xuống tóc 3- Tu khổ hạnh. 4- Tu trung đạo. 5- Thành đạo. 6- Thuyết pháp đầu tiên để độ 5 đồng đội ông Kiều nai lưng Như và 4 người bạn đồng tu. 6- vườn cửa Lộc Uyển. 7- Thuyết tởm Diệu Pháp Liên Hoa nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn, là cỗ kinh vừa đủ nhất, từ bỏ sơ cơ mang lại quả Phật và truyền Thiền thanh tịnh lại đến Ngài Ma Ha Ca Diếp để triển khai Tổ sư Thiền tịnh tâm đời lắp thêm nhất. 8- Đức Phật nhập Niết bàn. 9- Trà tỳ nhằm lưu Xá Lợi của Đức Phật. 10- Bảo tháp lưu Xá Lợi của Đức Phật, với còn không ít di tích không giống nữa.

Còn nhỏ, Ngài hết sức thông minh, khi khủng lên, Ngài thích tìm hiểu về nhân sinh, vũ trụ và thích tò mò tất cả vạn vật chung quanh. Đặc biệt, Ngài có bốn chiếc thắc mắc tuyệt vời và hoàn hảo nhất như sau:

Thứ nhất: Con người từ đâu đến với quả đât này?

Thứ hai: Đến với trái đất này rồi để bị: sinh – Già – căn bệnh – Chết?!

Thứ ba: Khi còn sống ngơi nghỉ nơi thế giới này, tranh giành, hơn thua, chém thịt với nhau, cuối cùng rồi cũng nên lìa quăng quật tất cả!

Thứ tư: Chết rồi đang đi về đâu?

Ngài thấy làm cho lạ về tứ cái thắc mắc nêu trên, buộc phải tâm Ngài luôn luôn bị giầy vò. Ngài từ bỏ nhủ:

- Chẳng lẽ, con bạn sống nơi quả đât này, cứ bị tư thứ nói trên đưa ra phối nhưng mà không bay ra được sao? Vì ước ao tìm ra mang lại được bốn vì sao trên, phải Ngài đi hỏi tất cả những người có học vấn cao, kể cả những vị tu sĩ có lừng danh nhất thời bấy giờ sẽ được rõ thông, nhưng không một ai giải đáp mang đến Ngài thỏa mãn nhu cầu được, đề nghị Ngài ra quyết định đi tu để tìm mang lại ra bốn cái vướng mắc nói trên.

Ban đầu, Ngài tìm kiếm đến những vị tu Tiên để học đạo. Ngài tu các pháp môn thiền quán, đạt được những thiền như: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thiền Phi Phi tưởng, ở đầu cuối Ngài giành được thiền diệt tận định. Mặc dù đạt được các thiền trên với thấy được rất nhiều cõi, nhưng thẩm xa, vẫn còn thấy màn black u tối phủ quanh ở địa điểm phương trời xa thẳm, tức không giải thích được bốn sự việc mà Ngài thắc mắc, nên ra quyết định tu thêm một pháp nữa là tịnh tâm thiền. Ko ngờ, chổ chính giữa của Ngài bừng sáng, thấy rất rõ ràng ràng, trùm khắp cả ngoài hành tinh mênh mông mênh mông này, Ngài thấy không thiếu thốn sót nơi nào và ko thấy chỗ nào tối cả, cho dù là nhỏ nhất. Ngài miêu tả vũ trụ này rộng lớn không dùng ngôn ngữ gì của trái đất này nhưng nói lên hết được, yêu cầu Ngài gồm cái ví như sau:

- Như mang một triệu trái đất này nhưng mà nghiền nát ra thành bụi, cất cánh về phương Đông, hoặc phương Tây, giỏi phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới; cứ chạm chán một hành tinh, vứt xuống địa cầu đó một hạt bụi, vứt hết hạt những vết bụi của một triệu hành tinh, nhưng cũng không đụng biên cương của dải ngân hà này!

Các bạn thời đó hỏi Ngài:

- Vậy, Ngài tu chiến thắng được rất nhiều gì, nhưng mà Ngài thấy cùng biết sâu sát như vậy?

Thái tử tất Đạt Đa trả lời:

- do ta thấy cùng biết được tía cái minh:

1- Thiên nhãn minh.

2- Túc mạng minh.

3- Lậu tận minh.

Và sáu loại thông suốt.

Nên Ngài hiểu rõ và giảng trạch được tứ cái thắc mắc trên. Vày vậy, Ngài để “công thức” bên trên là “Như Lai tịnh tâm thiền”. Những môn trang bị theo học, gọi Ngài là Bụt Đa (tức bậc giác ngộ); bởi vì Ngài hiểu thật cụ thể và tường tận, tự con người đến vạn đồ khắp trong vũ trụ này, biết tất cả nguyên vị sanh ra và bị khử đi. Ngài thấy thiên hà này thật là vô biên, tuy vậy lại hoàn hảo vô trụ, và quản lý và vận hành hết sức lẻ loi tự… Ngài thấy tường tận từ bỏ nhân duyên sanh, mặc dù là nhỏ tuổi nhất hay phệ nhất, cũng như nhân quả từ nhỏ dại đến mập không sai sót một chút ít nào.

Có môn sinh hỏi về dòng thấy và cái biết của Ngài, Ngài trả lời: “Ta thấy và biết rất ví dụ từng địa cầu trong vũ trụ mênh mông mênh mông này, cực kỳ nhiều, tương đối nhiều không thể đếm hết được, như cát của 1 tỷ sông Hằng này gọp lại vậy; còn mọi lời của Ngài nói cho những người thời ấy nghe, như mấy hạt cat trong đầu ngón tay của Ngài thôi.

Vì vậy:

- Đối với Hoàng tộc, xem Ngài là 1 thành viên kiệt xuất.

- Đối với thần dân vào nước, xem Ngài là một trong vị Thánh nhân.

- Đối với nhân loại, xem Ngài là một trong những Vĩ nhân.

- Đối với các môn đồ, coi Ngài là một trong vị Bụt Đa (là vị giác ngộ, tức đọc biết, người trung quốc gọi là Phật Đà, còn người việt nam Nam họ gọi Ngài là Đức Phật).

Xem thêm: Top 13 Trang Web Nghe, Tải Nhạc Chất Lượng Cao Lossless

Có thể nói, Ngài là một trong con người có một không hai ở thế giới này. Với uy danh lớn tưởng như vậy, nhưng vật dụng hằng ngày của Ngài chỉ có cha bộ y nhằm mặc, để ngủ, nhằm sinh hoạt, đi ra ngoài thất. Cái bát để nạp năng lượng cơm với uống nước của Ngài, trường đoản cú Ngài làm cho lấy. Còn vị trí ở của Ngài là loại thất ngơi nghỉ dưới cội cây, bằng lá đơn sơ. Lúc ông cấp Cô Độc nghe lời dạy của Ngài, ông nhận thấy được mẫu Phật tánh sống động ở vị trí ông; ông trình thưa với Đức Phật:

- nhỏ thấy trên đời này, không gì qúi bởi Phật tánh chân thực của chính con. Vậy, bé kính trình xin Đức cầm Tôn cho phép con vứt ra một số trong những vàng bự mua khu vườn của hoàng thái tử Kỳ Đà để đựng Tinh Xá mang đến Đức cầm cố Tôn và các môn thứ của Đức ráng Tôn ở, kính xin Đức nỗ lực Tôn đồng ý lời con. Đức Phật đồng ý và dựa vào ông Xá Lợi Phất lo vấn đề này.

Thái tử Kỳ Đà, thấy tấm lòng của ông cung cấp Cô Độc kính trọng Đức Phật thừa lớn, buộc phải Thái tử Kỳ Đà tặng ông cung cấp Cô Độc tất cả những cây kiểng vào vườn, làm cảnh trí khu vực Đức Phật ở, nhằm tăng thêm phần cảnh đẹp.

Khi Đức Phật thấy và hiểu được tư cái thắc mắc trên. Trong 49 năm, Đức Phật đi nói cái chân thực mà Ngài sẽ tìm ra cho hồ hết ai ao ước tìm hiểu. Vì chưng vậy, lúc lìa bỏ quả đât này, Ngài giữ lại “công thức” qúi nhất là “Như Lai thanh tịnh thiền” mang lại đệ tử xuất sắc ưu tú nhất của Đức Phật là ông Ma Ha Ca Diếp, vày vị này đã nhận ra Phật Tánh thanh tịnh của thiết yếu ông cùng sống được với Phật tánh ấy.

Pháp môn tịnh tâm thiền này, ông nhận biết bằng tánh Thấy của ông qua hoa lá sen mà Đức Phật đưa lên tại nơi mặt bằng rộng mập trên núi Linh Sơn. Tại buổi “kiểm thiền” này, tuyệt nhất chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp, lanh lợi nhận ra đầu tiên; còn phần đa vị xuất hiện cũng có khá nhiều vị cũng thừa nhận ra, nhưng vày chậm hơn, đề nghị Đức Phật tất cả dạy như sau, ta có:

- Chánh pháp, nhãn tạng

- niết bàn diệu tâm

- Pháp môn mầu nhiệm

- không lập văn tự

- Truyền quanh đó giáo lý

- Ai biết Phật mình

- nhận được Tánh mình

- mới tu đúng chánh pháp thanh tịnh thiền được.

Cũng nhờ vào pháp môn thanh tịnh thiền này, mà Ngài Ma Ha Ca Diếp nhận ra Phật tánh chân thực của chính mình nên được gia công Tổ lắp thêm nhất, còn Ngài Xá Lợi Phất mới được “Rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh của bao gồm mình” buộc phải Ngài mới trình thưa cùng với Đức Phật những gì cơ mà Ngài thấy và biết vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh.

- Pháp môn tu thiền thanh tịnh này, là pháp môn cực kỳ mầu nhiệm, có tía cấp bậc như sau:

1- Vị nào hiểu biết căn bản của pháp môn tu thanh tịnh thiền này, là vị đó coi như đã lao vào được “Sân thiền”, cũng gọi là đạt “Yếu chỉ Thiền tông”.

2- Vị nào hiểu biết được tất cả các pháp môn cơ mà Như Lai dạy dỗ nơi thế giới này, vị đó xem như đã mở cửa được “Nhà thiền”, cũng gọi là đạt được được “Bí mật Thiền tông”.

3- Vị nào vào được”Nhà thiền” rồi, cơ mà “Được lâm vào tình thế Bể tánh thanh tịnh Phật tánh”, vị đó coi như đã về cho “Quê xưa” của mình.

Đức Phật lại dạy:

- Hôm nay, trên nơi mặt phẳng rộng mập trên núi Linh đánh này, Như Lai chánh thức truyền thiền Thanh tịnh đến ông Ma Ha Ca Diếp, để nối liền Như Lai dạy dỗ pháp môn tịnh tâm thiền này, Như Lai nói rõ cho các ông biết: loại của mạch mối cung cấp thiền thanh tịnh này, ni đã bước đầu rồi đó, và cái chảy của mối cung cấp thiền Thanh tịnh sinh hoạt nước này chỉ gồm 28 đời Tổ thôi, sau sẽ đến nước lớn ở phương Đông, tất cả thêm 5 đời Tổ nữa, tiếp nối chảy đến đất dragon thêm được 3 đời Tổ nữa, rồi Mạch nguồn thiền tịnh tâm này vẫn ẩn.

Đến đời Mạt Thượng pháp, sinh sống tại khu đất Rồng, bao gồm một vị thừa nhận được chiếc chảy của Mạch mối cung cấp thiền tịnh tâm này, và cũng từ đây, mối cung cấp thiền Thanh tịnh sẽ tiến hành người tất cả tâm béo cho tan đi khắp Năm châu.

Đức Phật lại dạy dỗ tiếp:

- Này ông Ma Ha Ca Diếp, nguồn thiền thanh tịnh này, ông đừng mang đến đoạn dứt, khi ông lìa bỏ thế giới này, ông hãy truyền lại mang lại ông An Nan Đà, nối tiếp ông làm tổ tông thiền đời thứ 2; cũng tự đời ông A Nan Đà trở đi đề xuất gọi là Thiền tông.

Vì sao buộc phải gọi đổi tên hiệu như vậy?

- vày pháp môn tịnh tâm thiền này, nếu gọi như tên cũ thì không đúng lắm.

Vì sao vậy?

- bởi vì pháp môn tu thiền này, nó ko được phép ghi vào trong số kinh của Như Lai dạy; mà lại nó nên chảy riêng biệt theo mẫu thiền của nó, chỉ bao hàm vị có trọng trách dẫn mạch mối cung cấp thiền này mới được phép sở hữu văn kệ Huyền cam kết của Như Lai thôi. Như vậy, bắt buộc gọi là Thiền tông, tức pháp môn thiền học này có tông và dòng riêng của nó.

Như Lai bao gồm Huyền cam kết cho vị Tổ đồ vật 33 biết: Đến đời vị Tổ này, pháp môn Thiền tông, chỉ dạy một phần nhỏ thôi, lúc vị đó gần khử độ, vị đó phải có thể chấp nhận được vị môn đệ nào xuất sắc ưu tú nhất, công bố pháp môn Thiền tông học này ra, để đông đảo người xuất hiện vào đời Mạt Thượng pháp họ nhận ra và ra mắt đi khắp Năm châu…