Yến Khánh Hoà Giá

STTẢnhTên Sản phẩmQuy cáchXuất xứĐơn giá (VNĐ)
1 Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa2,700,000
2 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa2.200.000
3 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 2,700,000
4 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,550,000
5 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 3,000,000
6
*
Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,600,000
7
*
Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 3,500,000
8
*
Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 6,500,000
9
*
Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3.450,000
10Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 7,000,000
11
*
Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3,600,000
12Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,500,000
13Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa10,000,000
14Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3,350,000
15Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,400,000
16Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 8,000,000
17Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 4,100,000
18Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,700,000
19Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr50gr/ HộpKhánh Hòa 12,100,000
20
*
Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr100gr/ HộpKhánh Hoà24.000.000
21Hồng Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr50gr/ HộpKhánh hoà 8,600,000
22
*
Hồng Yến Đảo - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr100gr/ HộpKhánh Hòa17.000.000
23Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/HộpKhánh Hoà3.500.000
24Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/Hộpkhánh hoà2.500.000
25Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (50gr)50gr/HộpKhánh Hoà3.500.000
26Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/Hộpkhánh hoà2.800.000
27Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/HộpKhánh Hoà3.000.000
28Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (027)50gr/HộpKhánh Hòa9.300.000

Bạn đang xem: Yến khánh hoà giá
Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐYến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550,000 VNĐYến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,000,000 VNĐ


Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ


Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,500,000 VNĐ


Xem thêm: Fresh Garden Trần Thái Tông

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 6,500,000 VNĐ


Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.450,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 7,000,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,600,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,500,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 10,000,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,350,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,400,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 4,100,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp