Yến khánh hoà giá

STTẢnhTên Sản phẩmQuy cáchXuất xứĐơn giá (VNĐ)
1 Yến đơn vị Vụn có tác dụng Sạch vỏ hộp 100gr - yến xào Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa2,700,000
2 Yến đơn vị Nguyên Tổ Rút Lông hộp 50gr - yến xào Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa2.200.000
3 Yến công ty Nguyên Tổ chưa Làm sạch sẽ (Trên 12 Tổ) Loại nhỏ dại Hộp 100gr - yến xào Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 2,700,000
4 Yến bên Nguyên Tổ chưa Làm sạch sẽ (Trên 12 Tổ) Loại nhỏ dại Hộp 50gr - yến sào Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,550,000
5 Yến công ty Nguyên Tổ không Làm sạch mát (Dưới 11 Tổ) Loại mập Hộp 100gr - yến xào Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 3,000,000
6
*
Yến nhà Nguyên Tổ chưa Làm sạch (Dưới 11 Tổ) Loại mập Hộp 50gr - yến xào Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,600,000
7
*
Yến Nhà có tác dụng sạch (Loại Đặc Biệt) hộp 100gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 3,500,000
8
*
Yến Đảo có tác dụng Sạch (Loại Đặc Biệt ) hộp 100gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 6,500,000
9
*
Yến Đảo làm Sạch (Loại Đặc Biệt) hộp 50gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3.450,000
10Yến Đảo không Làm sạch sẽ (14 tổ) Loại nhỏ dại 100gr/ vỏ hộp - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 7,000,000
11
*
Yến Đảo không Làm Sạch hộp 50gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3,600,000
12Yến Đảo chưa Làm sạch sẽ (14 tổ) Loại nhỏ Hộp 20gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,500,000
13Yến Đảo chưa Làm không bẩn (10 - 12 Tổ) các loại Trung 100gr/Hộp - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa10,000,000
14Yến Đảo chưa Làm sạch sẽ (10 - 12 Tổ) loại Trung vỏ hộp 50gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3,350,000
15Yến Đảo chưa Làm không bẩn (10 - 12 Tổ) nhiều loại Trung vỏ hộp 20gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,400,000
16Yến Đảo không Làm sạch mát (10 Tổ) Loại lớn 100gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 8,000,000
17Yến Đảo không Làm sạch mát (10 Tổ) Loại khủng Hộp 50gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 4,100,000
18Yến Đảo không Làm sạch mát (10 Tổ) Loại to Hộp 20gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,700,000
19Huyết Yến Đảo. Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr50gr/ HộpKhánh Hòa 12,100,000
20
*
Huyết Yến Đảo. Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr100gr/ HộpKhánh Hoà24.000.000
21Hồng Yến Đảo. Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr50gr/ HộpKhánh hoà 8,600,000
22
*
Hồng Yến Đảo - Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr100gr/ HộpKhánh Hòa17.000.000
23Yến Nhà làm cho Sạch. Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/HộpKhánh Hoà3.500.000
24Chân Yến Nhà chưa Làm Sạch - Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/Hộpkhánh hoà2.500.000
25Yến Đảo chưa Làm Sạch - Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (50gr)50gr/HộpKhánh Hoà3.500.000
26Yên Nhà làm cho Sạch nhiều loại 2 - Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/Hộpkhánh hoà2.800.000
27Yến Nhà chưa Làm sạch sẽ - Tổ yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)100gr/HộpKhánh Hoà3.000.000
28Yến Hồng Nguyên Tổ - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh vỏ hộp 50gr (027)50gr/HộpKhánh Hòa9.300.000

Bạn đang xem: Yến khánh hoà giá
Yến công ty Nguyên Tổ chưa Làm không bẩn (Trên 12 Tổ) Loại nhỏ tuổi Hộp 100gr - yến sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐYến bên Nguyên Tổ không Làm sạch mát (Trên 12 Tổ) Loại bé dại Hộp 50gr - yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550,000 VNĐYến công ty Nguyên Tổ chưa Làm sạch (Dưới 11 Tổ) Loại béo Hộp 100gr - yến xào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,000,000 VNĐ


Yến bên Nguyên Tổ không Làm không bẩn (Dưới 11 Tổ) Loại khủng Hộp 50gr - yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ


Yến Nhà làm cho sạch (Loại Đặc Biệt) hộp 100gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,500,000 VNĐ


Xem thêm: Fresh Garden Trần Thái Tông

Yến Đảo làm cho Sạch (Loại Đặc Biệt ) vỏ hộp 100gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 6,500,000 VNĐ


Yến Đảo có tác dụng Sạch (Loại Đặc Biệt) hộp 50gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.450,000 VNĐ


Yến Đảo chưa Làm sạch (14 tổ) Loại nhỏ tuổi 100gr/ hộp - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 7,000,000 VNĐ


Yến Đảo không Làm Sạch vỏ hộp 50gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,600,000 VNĐ


Yến Đảo chưa Làm sạch mát (14 tổ) Loại nhỏ dại Hộp 20gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,500,000 VNĐ


Yến Đảo chưa Làm sạch mát (10 - 12 Tổ) nhiều loại Trung 100gr/Hộp - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 10,000,000 VNĐ


Yến Đảo không Làm sạch sẽ (10 - 12 Tổ) loại Trung hộp 50gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,350,000 VNĐ


Yến Đảo chưa Làm không bẩn (10 - 12 Tổ) một số loại Trung vỏ hộp 20gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,400,000 VNĐ


Yến Đảo không Làm sạch mát (10 Tổ) Loại bự 100gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ


Yến Đảo chưa Làm sạch sẽ (10 Tổ) Loại khủng Hộp 50gr - yến xào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 4,100,000 VNĐ


Yến Đảo không Làm không bẩn (10 Tổ) Loại phệ Hộp 20gr - yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp